1. Spośród wyrażeń algebraicznych wybierz wyrażenia arytmetyczne
a)-5+2x
b)2*(1/2 *4-8,3)
c)(-4)do kwadratu
d)pierwiastek 25a
e)(2-x) do potęgi 2
f) 5 do potęgi 2 +11 do potęgi
2. Nazwij wyrażenia algebraiczne
ab
1/2(a-b)*h
ah
abh
1/3abh
3. Napisz wyrażenia algebraiczne
a)Suna liczb a i -3
b)Różnica liczb n i -7
c)Iloczyn liczb x i y
d)Iloraz liczb -5 i m
e)Podwojona suma liczy b oraz iloczynu liczb 2 i a
f)Kwadrat różnicy liczb 20 oraz ilorazy liczb x i y
g)Iloczyn sumy kwadratów liczb a i b przez różnicę liczba i b.
4. Uporządkuj jednomian
a)(-4)*2*(-3 i 1/8)* 1/5
b)(-0,1)*x*10xy do potegi 2
c)(-a)*6x do potegi 2y*(-5y)*(-0,4)
d)1/2*x*x*x*(-2y)*(-y)*(-y)
e)1/2ababababab*(-2)
f)(-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)
g)(-3) do potegi 2 *(-3)*a do potegi2 bb*(-3)
h)6mn do potęgi 2 * 1/3m do potegi 3 *(-2)*n

!!!proszę o szybkom odpowiedź!!!

dam naj !!!

2

Odpowiedzi

2010-02-24T14:47:18+01:00
Zad 1)
1. -5 + 2x - wyrażenie algebraiczne
2. 2 x (½ * 4 - 8,3)- wyrażenie algebraiczne
3. (-4)²- wyrażenie arytmetyczne (występują tylko liczby i znaki działań)
4.√₂₅a - wyrażenie algebraiczne
5. (2 - x)²- wyrażenie algebraiczne
6) 5² + 11²- wyrażenie arytmetyczne
Zad 2) Nazwij wyrażenia algebraiczne.
ab - iloczyn liczb a i b
½d² - połowa kwadratu liczby d
½(a - b) * h -połowa iloczynu liczby h przez różnicę liczb a i b
ah -iloczyn liczb a i h
½d₁d₂ - połowa iloczynu liczb d₁ i d₂
abh-iloczyn liczb a, b i h
⅓abh - trzecia część iloczynu liczb a, b i h
(c - d)² - kwadrat różnicy liczb c i d
a² + b² suma kwadratów liczb a i b
√ab - iloczyn pierwiastka z liczby a przez b
7 2 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:01:13+01:00
Zad 1.
a) wyrażenie algebraiczne
b) wyrażenie algebraiczne
c) wyrażenie arytmetyczne (występują tylko liczby i znaki działań)
d) wyrażenie algebraiczne
e) wyrażenie algebraiczne
f) wyrażenie arytmetyczne

Zad 2.
ab - iloczyn liczb a i b
½d² - połowa kwadratu liczby d
½(a-b)*h - połowa iloczynu liczby h przez różnicę liczb a i b
ah - iloczyn liczb a i h
½d₁d₂ - połowa iloczynu liczb d₁ i d₂
abh - iloczyn liczb a, b i h
⅓abh - trzecia część iloczynu liczb a, b i h
(c-d)² - kwadrat różnicy liczb c i d
a²+b² - suma kwadratów liczb a i b
√ab - iloczyn pierwiastka z liczby a przez b

zad.3
a) a + (-3)
b) n - (-7)
c) xy
d) (-5) : m
e) 2( b + 2a )
f) (20 - x : y)²
27 4 27