Przetłumacz :
Obraz został namalowany przez wybitnego malarza Vincenta Van Gogha. Na pierwszym planie widać dwóch starszych panów, którzy leżą na kupce słomy. Odpoczywają po ciężkiej pracy. W oddali uwidocznione są dwa zwierzęta lecz dokładnie nie można stwierdzić jakie. Jedno jest zielone a drugie czarno-białe. Stoją one koło drugiej, jaśniejszej kupki słomy. Całkiem z tyłu widać horyzont. Styka się bezchmurne niebo wraz z żółtą powierzchnią uklepanego siana. Ogólnie obraz jest bardzo optymistyczny.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T14:46:33+01:00
The image was painted by the great painter Vincent Van Gogh. In the foreground you can see two elderly gentlemen who are on the pile of straw. Rest after hard work. In the distance, two animals are shown but you can not exactly tell what you have. One is green and the other black and white. They stand near the other, bright piles of straw. Quite see the horizon behind. Meets the cloudless sky with a yellow surface uklepanego hay. Overall, the picture is very optimistic.
2010-02-24T14:48:59+01:00
Image (offense) has been painted by prominent painter Vincenta Van Gogha. Shows oldest two (two) you on foreground, which (who) lie on straw kupce. They rest after heavy work. In the distance two animals are revealed but it is not possible to ascertain that exactly. One is green but second (other) black and white. They stand circle second (other), brightest (plainest) straw kupki. Shows horizon from rear completely. Cloudless sky adjoins along with yellow surface hay uklepanego. Image (offense) is very optimistic generally.