Odpowiedzi

2010-02-24T19:50:38+01:00
1. a)kationów metali , anionów reszt kwasowych.b) wartościowość metalu i anionu reszty kwasowej. c)wartościowość metalu * liczba atomów metalu= wartościowość anionu * liczba anionów reszty kwasowej.

2. chlorek żelaza (III)- FeCl3
węglan sodu Na2CO3
siarczan (VI) żelaza (II)- FeSO4
azotan V magnezu - Mg(NO3)2
siarczek potasu - K2S
azotan V miedzi II

3.

1 azotan V potasu KNO3 C. saletra indyjska ( d- do wyrobu prochu)
2.węglan sodu Na2CO3 D. Soda ( a- srodków piorących)
3. Chlorek sodu NaCl A Sól ( wiadomo do czego)
4. azotan V wapnia Ca(NO3)2 saletra wapniowa ( nawóz sztuczny)

otrzym.

1. K2O + 2HNO3 --->2KNO3 +H2O
2. 2NAHCO3---> Na2CO3 + CO2 + H2O lub CaCO3 + 2NaCl---> Na2CO3 + CaCl2
3. 2HCL + Na2O---> 2NaCL + H2O
4 CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O

4. azotan V miedzi

Cu(NO3)2----> Cu2+ + 2NO3-
FeCl2----> Fe2+ + 2Cl-

5 w kolejności podaje sole.

1,3,4,5,11,13

6. probówka nr 3 CuS ( czarny osad)

CuSO4 + H2S ----> CuS + H2SO4 (wyjątek: bo ogólnie sól mocnego kwasu + słaby kwas nie zachodzą reakcje)

Cu2+ + SO42- + H2S ------>CuS + 2h+ SO42-

skrócony:
Cu2+ +H2S ------>CuS + 2h+

7.
a)metal+ kwas
Mg + 2HCL ---->MgCl2

b)tlenek+ kwas
MgO + 2HCl--> MgCl2

c) zasada + kwas--->
Mg(OH)2 + 2HCL--> MgCL2 + 2H2O

8 .wydaje mi sie ze B,D,E jest prawdziwe.

9. 2Al + 6HCL ---> 2AlCl3 + 3H2

2AL + 6H+ + 6CL- --> 2AL3+ + 6Cl- + 3H2

skrocony
2al +6H+ ---> 2AL3+ + 3H2

10.
Mg(OH)2 + H2SO4----> MgSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2H+ + SO42- ----> Mg2+ + SO42- + 2H20

Mg(OH)2 +2H+ --->Mg2+ + 2H2O

11.
chlorek wapnia (CaCl2)
Fe(NO3)3 ( Fe3+ i NO3-)
siarczan VI cynku (Zn2+ i SO42-)

12
Na2S (siarczek sodu) Na-S-Na

K2SO3 ( siarczan IV potasu)

fosforan potasu

13
Nie zajdą w:
2 ( kwasy nie reaguja z kwasami)
3. ( miedź jest nizej od H w szeregu elektrochemicznym wiec nie zajdzie)
6 ( zasady nie reaguja z zasadami)

Zajdą w :

1 reakcja zobojetniania
4. hydroliza soli
5 tlenek metalu + kwas--->sól + woda

Ca(OH)2 + H2SO4---> CaSO4 + 2H20
Fe(NO3)2 +2 H2O ---> Fe(OH)2 + 2HNO3
MgO + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + h2o

14

2Na + H2SO3----> Na2SO3 + H2
2NaOH+ H2SO3 ---> Na2SO3 + 2H20
Na2O+ H2SO3 ---> Na2SO3 + H2O
SO3 + 2Na ---> Na2SO3
1 5 1