Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T14:58:57+01:00
Jezus powołuje wszystkich ludz do pracy w swojej winnicy
tam ma byc chyba jakie sa ZADANIA chrzescija na ziemi
a wiec obowiazkiem chrzescijanina jest przekazywac religie wszystkim odobom naded na krancu swiata
17 3 17
2010-02-24T14:59:02+01:00
Małżonkowie powinni dążyć do coraz głębszej więzi między sobą na poziomie związku ciał, charakterów, umysłów, dążeń i związku dusz

Małżonkowie są powołani do tworzenia komunii małżeńskiej przez wzajemną wierność i całkowity dar z siebie

Małżonkowie są wezwani do budowania wspólnoty rodzinnej: rodziców, dzieci, domowników i krewnych poprzez wzajemną służbę, dzielenie się dobrami, radościami i cierpieniami, wzajemne przebaczenie, uszanowanie godności każdego z członków rodziny, otoczenie szczególną opieką osób starszych, chorych i potrzebujących

2. Służba życiu poprzez:

Przekazywanie życia


Małżonkowie są powołani do realizowania swojej płodności nie tylko w sferze fizycznej, ale przede wszystkim w wymiarze życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego

Małżonkowie w sposób szczególny są wezwani do ochrony życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju

Małżonkowie stają się „sługami” Bożego zamysłu poprzez akceptację jednoczącego i rozrodczego znaczenia płciowości ludzkiej, stosując się do okresów płodności oraz przez świadczenie o wartości tego stylu życia

Małżonkowie są zobowiązani do kształtowania własnej odpowiedzialności wobec miłości i życia

Małżonkowie są powołani do realizowania swojej płodności nie tylko w sferze fizycznej, ale przede wszystkim w wymiarze życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego


Wychowanie


Fundamentalnym zadaniem rodziców jest wprowadzanie dziecka w życie Kościoła

Rodzice powinni kształtować w dzieciach istotne wartości życia ludzkiego, ucząc dziecko życia w miłości i ofiary z siebie

Rodzice mają obowiązek wychowywać dzieci w duchu wartości etycznych i moralnych, powinni przekazywać im treści konieczne do stopniowego dojrzewania ich osobowości z punktu widzenia chrześcijańskiego

Małżonkowie, którzy doświadczają bezpłodności w sposób szczególny są wezwani do tego, aby urzeczywistniać swoje macierzyństwo i ojcostwo w sposób duchowy przez konkretną służbę dzieciom innych rodzin, gotowość do adopcji lub przysposobienia dzieci pozbawionych rodziców, służbę cierpiącym i potrzebującym

3. Uczestnictwo w rozwoju społeczeństwa

Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych i jest wezwana, aby stanowić narzędzie humanizacji i personalizacji społeczeństwa

Rodzina służy społeczeństwu przez bezinteresowną pomoc ubogim i potrzebującym

Rodzina jest wezwana do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym

4. Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą wierzącą i ewangelizującą:

Podstawowym zadaniem rodziny chrześcijańskiej jest budowanie „Kościoła domowego”. Dokonuje się to przez słuchanie i głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, wychowanie dzieci tak, aby mogły zrealizować swoje powołanie

Rodzina chrześcijańska jest wezwana, aby wobec świata, w którym żyje stać się znakiem miłości Chrystusa

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą w dialogu z Bogiem


Rodzina chrześcijańska jest wezwana do uświęcania siebie, wspólnoty Kościoła i świata

Rodzina jest wezwana do nieustannego pogłębiania więzi z Chrystusem poprzez sakramenty Kościoła: szczególnie przez Eucharystię i pokutę oraz przez sakrament małżeństwa a także przez modlitwę liturgiczną i osobistą

Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą w służbie człowiekowi

Rodzina służy Bogu i człowiekowi przez codzienną rzeczywistość, a także podejmując działania na rzecz Kościoła i społeczeństwa
90 1 90