Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-17T15:54:52+02:00
Dane :

Cu –I izotop miedzi , gdzie Z = 29 – liczba atomowa ,
A1 = 34 +29 = 63 – liczba masowa

Cu – II izotop miedzi – A2 – liczba masowa jest nie znana

mat = 63,55 u
m1 = 69,1% - zawartość procentowa pierwszego izotopu

m2 = 100% - 69,1% = 30,9 % - zawartość procentowa drugiego

izotopu.

średnia ważona zawartości izotopów w pierwiastku :
mat = A1xm1 + A2 x m2/100%
63,35 = 69,1% x 63 + A2 x 30,9% / 100%

A2 = 64,1
2 3 2