Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:33:01+01:00
A) r=9cm , h=40 cm
Pc=Pp+Pb
Pp=πr kwadrat
l=pierwiastek z 40 kwadrat=9 kwadrat
l=pierwiastek z 1681
l=41 cm
Pp=π9 kwadrat
Pp=81πcm kwadratowych
Pb=πrl
Pb=π*9*41
Pb=369πcm kwadratowych
Pc=81π+369π
Pc=450πcm kwadratowych

b) r=20cm , l =29 cm
Pp=π*20kwadrat
Pp=400πcm kwadratowych
Pb=π*20*29
Pb=4180πcm kwadratowych
Pc=400π+4180π
Pc=4580πcm kwadratowych
c)h=12cm , l=15cm
Pp=π*3 kwadrat
Pp=9πcm kwadtratowych
15=pierwiastek z 12 kwadtrat+r
15=12=r
r=3 cm
Pb=π*3*15
Pb=45πcm kwadratowych
Pc=9π+45π
Pc=54πcm kwadratowych
2 5 2
2010-02-24T16:57:17+01:00
OBLICZ POLE POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ I OBJĘTOŚĆ STOŻKA O PROMIENIU r, wysokości
H i tworzącej L , gdy :
a) r=9cm , h=40 cm
b) r=20cm , l =29 cm
c)h=12cm , l=15cm

P = πr² + πrl = πr(r+ l)
Pole powierzchni bocznej można wyprowadzić, wiedząc że po rozwinięciu powierzchni otrzymamy wycinek koła o promieniu l. Wycinek ten jest następującym ułamkiem całości: stosunkiem długości łuku do pełnego okręgu), czyli P(b) = πl² * (2πr/2πl) = πrl
Objętość stożka stanowi ⅓ objętości walca o takim samym promieniu, czyli
V = ⅓πr²h
Z tw. Pitagorasa (zrób rysunek)
r² + h² = l²
l = √(r²+h²)
h = √(l²-r²)
r = √(l²-h²)

a)
l = √(r²+h²) = √(9²+40²) = 41
P = πr(r + l) = π*9 (9 + 41) = 450π
V = ⅓ π9²*40
b)
h = √(l²-r²) = √(29²-20²) = 21
P = π *20(20 + 29) = 980π
V = ⅓π 20²*21
c)
r = √(l²-h²) = √(15²-12²) = 9
P = π *9 (9 + 15) =
V =⅓ π * 9² *12=

Tylko wymnozyć i gotowe!
1 1 1