Napisz nazwy substratów i produktów do podanych równań chemicznych.

a) Ca(OH)₂ + CO₂ -> CaCO₃ + H₂O - ZAPRAWA MURARSKA

Nazwy produktów: ................
Nazwy substratów: ...............

b)(CaSO₄)₂*H₂O + 3H₂O -> 2(CaSO₄* 2 H₂O)-ZAPRAWA GIPSOWA

Nazwy produktów: ................
Nazwy substratów: ...............

2

Odpowiedzi

2010-02-24T15:15:01+01:00
A)
substraty:
wodorotlenek wapnia + tlenek węgla(IV)
produkty:
węglan wapnia + woda

b)
substraty:
jednowodny siarczan(VI) wapnia + woda
produkty:
dwuwodny siarczan(VI) wapnia
2010-02-24T15:32:21+01:00
A)
Substraty : Wapno gaszone ( Ca(OH)2) ,tlenek węgla IV CO2 ( dwutlenek węgla)
Produkty : węglan wapnia ( skały wapienne) i woda

b) substraty: uwodniony siarczan VI wapnia + woda
produkty : dwuuwodniony siarczan VI wapnia (gips)