Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla (IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.
Reakcja I:
..........+.........-> Ca(OH)2

Reakcja II:
Ca(OH)2 + ......... ->...............+H2O

1

Odpowiedzi

2010-02-24T15:20:41+01:00
Reakcja I:
CaO+H20-> Ca(OH)2

Reakcja II:
Ca(OH)2 + CO2 ->CaCO3+H2O