Czy wróbel w garści jest lepszy niż goła na gachu?
b) Na podstawie literatury, filmu, doświadczeń życiowych lub własnych obserwacji zgromadź co najmniej 10 argumentów.
c) Wyeliminuj argumenty najmniej przekonujące, a pozostałe (minimum 6) ułóż według przyjętego przez ciebie porządku.
d) Zredaguj plan rozprawki.

POMÓŻCIE MI

1

Odpowiedzi

2010-02-24T15:30:15+01:00
B) -kupowanie butów
- gra na giełdzie
- Ignacy Krasicki "Strzelec i pies"
- ściąganie na lekcjach zamiast nauczenia się materiału
- "Mały Książę" Antoine de Saint Exupery
- rejestracja na różnych stronach internetowych
- chat w internecie
- zakup rzeczy przez internet
- "Folwark Zwierzęcy" George Orwell
- wspinaczka górska
c)- gra na giełdzie
- rejestracja na różnych stronach internetowych
- chat w internecie
- zakup rzeczy przez internet
- wspinaczka górska
- Ignacy Krasicki "Strzelec i piec"
d) 1.sformułowanie tezy
2. wstęp
3. odpowiednia argumentacja tezy (nawiązanie do tezy)
4. zakończenie