1.Oblicz w pamięci!!!
-8 1/2+6=
-3/4+(+3/4)-
-3 5/7+3/7=
-2+ 1/2=
-0,5+1 1/2
0,75+(-3/4)
zadanie 2
oblicz sprytnie!!(sam wynik)
(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+(-7)+(-8)+(-9)+(-10)=.............

Uzupełnij
-16+.......=32
16+,,,,,,=-16
16+......=-32
-2,5+.....=-10
-2,5+....=10
2,5+....=-2,5
-1/3+....=0
1/3+...=-1
-1/3+....=1/3
2 1/2+(2 1/2)=
-88+...=0
4,73+....=0

Zadanie 3
Oblicz jak najprostszym sposobem(+obliczenia)
105+(-7)+(-13)+20=..............................................
-16+67+(-10)+(-7)+66+...........................................
2 2/5+(-4,1)+7 3/5 +(-5,9)=.....................
4 4/7+5,4+(-1 4/7)+(-7,4)=......................
-0,75+6,3+(-1,1)+(1/4)+(-6,3)=.....................

3

Odpowiedzi

2010-02-24T15:31:03+01:00
2,5
0
-3 2/7
1,5
1
0
zad2
-55
uzupelnij
48
-32
-48
-7,5
-5
1/3
-1 1/3
5
88
-4,73
zad3
105-7-13+20=98-13+20=85+20=105
-16+67-10-7+66=51-10-7+55=41-7+55=34+55=89
2,5-4,1+7,6-5,9=-1,6+7,6-5,9=6-5,9=0,1
1 5 1
2010-02-24T15:34:25+01:00
Zad1.
-81\2+6=2,5
-3\4+(+3\4=0
-35\7+3\7=-3 2\7
-2+1|2=-1.5
-0.5+11\2=1
0.75+(-3\4)=0
zad.2.=-55
zad3.
3
48
-32
-48
-7,5
-5
1\3
-1 1\3
5
88
-4,73
zad.4
a)=98-13=20=105
B)=89
c)=0,1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:55:13+01:00
Zad 1
=-2 1/2
=0
=-3 2/7
=-1,5
=1
=0
zad2)
=-55
uzupeł:
-16+48=32
16+(-32)=-16
16+(-48)=-32
-2,5+(-7,5)=-10
-2,5+12,5=10
2,5+(-5)=-2,5
-1/3+1/3=0
1/3+(-1 1/3)=-1
-1/3+2/3=1/3
2 1/2+2 1/2=5
-88+88=0
4,73+(-4,73)=0

zad 3)
Oblicz jak najprostszym sposobem(+obliczenia)
105+(-7)+(-13)+20=105+20+(-20)=105
-16+67+(-10)+(-7)+66=67+66+(-33)=133-33=100
2 2/5+(-4,1)+7 3/5 +(-5,9)=2,4+7,6+(-10)=10-10=0
4 4/7+5,4+(-1 4/7)+(-7,4)=4 4/7-1 4/7+5,4+(-7,4)=8,4-7,4=1
-0,75+6,3+(-1,1)+(1/4)+(-6,3)=6,3+(-6,3)+0,25+(-1,1)+(-0,75)=0,25-1,85=-1,65
1 5 1