. Wskaż, wśród podanych, zdania prawdziwe.
a) Skały pod wpływem dużego nacisku bocznego ulegają metamorfizmowi regionalnemu.
b) Dążenie do zachowania równowagi przez płyty litosfery wywołuje ruchy epejrogeniczne.
c) Wulkany eksplozywne wyrzucają jedynie materiał piroklastyczny i gazy.
d) Większość trzęsień ziemi powstaje na krawędziach płyt litosfery.

2

Odpowiedzi

2010-02-24T15:36:34+01:00
Prawdziwe
d) Większość trzęsień ziemi powstaje na krawędziach płyt litosfery.
c) Wulkany eksplozywne wyrzucają jedynie materiał piroklastyczny i gazy.
2010-02-24T16:13:19+01:00