Mam 2 zadania:

zad.1 Wyobraż sobie ze jesteś dziennikarką i masz napisać krótki artykuł o sobie wykonując nietypowy zawód. W artykule uwzględnij następujące informacje:
What are her main duties
Her daily rutine at work
What are the qualifications required

Weird Jobs!
As a ........................................................................................
..............................................................................................
Every day..................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
To become a ..............................................................................
..............................................................................................

zad.2 Przetlumacz na język polski
1. What does it take to be a doctor?
......................................................................................
2. What do you usually do at weekends?
......................................................................................
3. I enjoy mountain biking.
.......................................................................................
4. Do you like sailing?
......................................................................................
5. Not really. I prefer something more active. What about you?
.........................................................................................
6. Is Daddy sleeping?
...........................................................................................
7. I go to school on foot every day.
..........................................................................................

2

Odpowiedzi

2009-10-17T14:29:48+02:00
As a guinea pigs' breeder you have to be really patient. Guines pigs like calm people, they can trust them easier and are not scary of them. To do this job you also have to be dilligent, because this animals' cages need to be clean and tidy.

Every day I get up early and it doesn't matter if I'm tired or not. At 5 o'clock in the morning I am already with my guinea pigs. Cleaning cages takes me 3 hours. Then I feed them and have my own breakfast. The same I have to do before dinner and before I go to sleep.

To become a guinea pigs' breeder you don't need special qualification. There are only two essential things. You have to have big garden where you can build shelter for them and have a lot of money, because it's hard to earn a living as a breeder.


1. Czego wymaga zawód doktora?
2. Co zazwyczaj robisz w weekendy?
3. Podoba mi się kolarstwo górskie( lubię to robić).
4. Czy lubisz żeglarstwo?
5. Niezbyt. Wolę coś bardziej aktywnego. A ty?
6. Czy tatuś śpi?
7. Codziennie chodzę do szkoły na piechotę.
8 4 8
2009-10-17T14:35:34+02:00
Weird Jobs!
As a Hot Walker.
The A hot walker is the person that walks the racehorses around after a race. This is important, because if a horse doesn't cool down before returning to the stall, the overheating can cause kidney damage.
Every day
You working from 8;00a.m. to 4;00 p.m. with a 2 breaks for breakfast and lunch.
To become a
Hot Walker you have to enroll to special classes for future Hot Walkers, And it take up one and half year.

Tłumaczenie


Dziwny Zawód
W Hot Walker. - to w dowolnym tłumaczeniu znaczy gorący spacerowicz

Hot Walker jest osoba, która chodzi wokół koni wyścigowych po wyścigu. Jest to ważne, bo jeśli koń nie ostygnie przed powrotem do stajni, przegrzanie może spowodować uszkodzenie nerek.
Codziennie
Pracujesz od 8; 00a.m. do 4; 00 PM z 2 przerwami na śniadanie i obiad.

Aby stać się
Hot Walker musisz zarejestrować się na specjalne zajęcia dla przyszłych Hot Walkers, i to potrwać jeden i pół roku.

zad.2 Przetlumacz na język polski
1. What does it take to be a doctor?
-Co należy zrobić żeby zostać lekarzem ?
2. What do you usually do at weekends?
- Co zazwyczaj robisz w weekendy ?
3. I enjoy mountain biking.
- Uprawiam kolrastwo górskie.
4. Do you like sailing?
Czy lubisz żeglować ?
5. Not really. I prefer something more active. What about you?
- Nie za bardzo. Ja wole coś bardziej aktywnego. A ty ?
6. Is Daddy sleeping?
Czy tatuś śpi ?
7. I go to school on foot every day.
Ja codziennie chodzę pieszo do szkoły.


Proszę :) :*
8 4 8