Rozpoznaj po opisie formę i nazwij proces, który doprowadził do jej powstania.
a)
Wąski kręty wał lub ciąg pagórków o znacznej długości, o wysokości względnej dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, zbudowany z piasków i żwirów.

forma ................, proces rzeźbotwórczy .......................b)
Wzniesienie o stromych ścianach zbudowane ze skał wapiennych.

forma ................., proces rzeźbotwórczy .....................c) Wzniesienie o asymetrycznych stokach zbudowane z piasku.

forma .................., proces rzeźbotwórczy ..........................d) Rozległa, płaska forma w kształcie stożka zbudowana z piasków i drobnych żwirów.

forma ..................... , proces rzeźbotwórczy ......................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T20:15:31+01:00
A)
Wąski kręty wał lub ciąg pagórków o znacznej długości, o wysokości względnej dochodzącej do kilkudziesięciu metrów, zbudowany z piasków i żwirów.

forma ..oz......, proces rzeźbotwórczy ...lodowiec....................b)
Wzniesienie o stromych ścianach zbudowane ze skał wapiennych.

forma .......polie.........., proces rzeźbotwórczy .....kwasne wody opadowe................c) Wzniesienie o asymetrycznych stokach zbudowane z piasku.

forma .......wydma..........., proces rzeźbotwórczy .........wiatr.................d) Rozległa, płaska forma w kształcie stożka zbudowana z piasków i drobnych żwirów.

forma ......sandr............... , proces rzeźbotwórczy .......woda lodowcowa...............