1.Przyczyny I wojny światowej
2.Sprawa Polska podczas I wojny światowej
3.Postanowienia Traktatu wersalskiego
4.Powstanie ruchu faszystowskiego we Włoszech
5.Powstanie i rozwój faszyzmu w Niemczech
6.Zaborcza polityka III rzeszy niemieckiej

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T15:31:51+01:00
1. Bezposrednia przyczyna wybuchu wojny bylo zamordowanie 28 czerwca 1914 roku w Sarejwie austriackiego natsepce tronu Francziszka Ferdynanda.