Oblicz siłę wyporu działająca na sześcienną kostkę o krawędzi 5 cm zanurzoną w alkocholu etylonowym.Gęstość Alkocholu 791.


Oblicz siłę wyporu działająca na nurka pływającego w Morzu Bałtyckim, gdzie gęstość wody latem wynosi 1003,5 kg/m³

1

Odpowiedzi

2010-02-24T15:55:05+01:00
Witaj
1.
dane a=5cm, d=791g/dm3, g=10m/s2=10N/kg,
szukane Fw
Fw = dgV = d*g*a3 = 0,791kg/dm3*10N/kg*[0,5dm]3 ~~1N

2.
dane d=1003,5kg/m3, g=10m/s2=10N/kg
Ponieważ nurek pływa w morzu, więc musi być spełniony warunek pływania
czyli ciężar nurka Q = mg musi być równy sile wyporu działającej na nurka.
Tak więc szukana siła wyporu Fw = Q = mg i po wstawieniu wartości m otrzyma-
my konkretną wartość liczbową lub Fw = dgV i po wstawieniu wartości V otrzy-
mamy wynik liczbowy.

..........................pozdrawiam