1. Jak długo należałoby poruszać się ze stałym przyspieszeniem g=9,81 m/s kwadrat, aby przy początkowej prędkości równej 0 osiągnąć predkość 100km/h? Jaką drogę się wówczas przebędzie? (ma wyjść t=2,83s S=39,33m)

2. Jaka średnia siła działa na samochód o masie m=900kg, który w ciągu t=4s przyspiesza od prędkości V=40km/h do prękości V=60km/h? ma wyjsc F=1250N)

3. Dwie prostokadłe siły działają równocześnie na ciało o masie m=5kg, nadając mu przyspieszenie a=o,8m/s kwadrat. Jedna z sił ma wartość F=3,2N. Jaka jest wartość drugiej siły? (ma wyjść F=2,4N)

4. Wagon kolejowy o zablokowanych kołach został odczepiony od składu przy prędkości V=7,2km/h. Jaką drogę przejechał do chwili zatrzymania się, jeśli współczynnik tarcia zablokowanych kół wynosi 0,1? (ma wyjsc s=2,04m)

5. Kopnięty z prędkością początkową V=0,8m/s kamyk porusza się po podłożu w linii prostej t=3s. Wyznacz średni współczynnik tarcia kamienia o podłoże. (ma wyjść ok, 0,27)

Daję max za rozwiazane dobrze przynajmniej 3 zadań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-26T18:53:45+01:00
1.
Dane:
g=9,81 m/s²
v=100 km/h=100000/360 m/s≈27,77 m/s

Szukane:
t=?
s=?

v=gt
t=v/g
t=(27,77m/s)/(9,81 m/s²)
t≈2,83 m/s * s²/m
t≈2,83

s=(gt²)/2
s=[9,81 m/s² * (2,83 s)²]/2
s=(9,81 m/s² * 8,0089 s²) /2
s=39,3 m

2.
Dane:
m=900 kg
t=4s
v₁=40 km/h =40000/3600 m/s ≈11,11 m/s
v₂=60 km/h=60000/3600 m/s ≈16,66 m/s

szukane:
F=?
v=?
a=?

v=v₂-v₁=16,66 m/s-11,11 m/s= 5,55 m/s

a=v/t
a=(5,55 m/s) /4s
a=1,3875 m/s²

a=F/m
F=am
F=1,3875 m/s² * 900 kg
F≈1250 N

3.

F₁=a₁m
a₁=F₁/m
a₁=3,2N/5kg
a₁=0,64

Sama ta siła nadałaby ciału mniejsze przyspieszenie, niż razem z druga prostopadłą. Skoro przyspieszenie jest większe, to obie siły muszą mieć ten sam zwrot.

F₁+F₂=a*m
F₂= a*m- F₁
F₂=0,8m/s² * 5kg - 3,2N
F₂=4N-3,2N
F₂=0,8N