1.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Litosfera...
a) stanowi 83% objętości Ziemi i 98% jej masy.
b) ma właściwości cieczy i zbudowana jest z metali ciężkich.
c) obejmuje górną część płaszcza Ziemi i skorupę ziemską.
d) to zewnętrzna część Ziemi, nazywana też skorupą, z której zbudowane są kontynenty
oraz dna mórz i oceanów.

2. Dopisz do podanego niżej opisu właściwy termin.

Ośrodek trzęsienia ziemi znajdujący się na jej powierzchni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dopisz do wymienionych wydarzeń z dziejów Ziemi odpowiednią nazwę ery lub okresu 0–3 p.
geologicznego.
karbon, trias, era paleozoiczna, jura

a) Szczytowy rozwój dinozaurów – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Orogeneza hercyńska – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Powstanie węgla kamiennego na Wyżynie Śląskiej – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T15:36:20+01:00
1 d) (tak mi sie wydaje )
2 nie wiem
3 era paleozoiczna,
jura
karbon
nie wiem czy na pewno dobrze ;/
4 2 4