1.Pole równoległoboku jest równe 72cm².Oblicz pole równoległoboku podanego do danego w skali k=⅓.

2. Plan parku został wykonany w skali 1:1000.Ile metrów kwadratowych w rzeczywistości odpowiada 1cm² na tym planie ?

3. Pole kwadratu ABCD jest trzy razy większe od pola kwadratu KLMN .Ile razy obwód kwadratu ABCD jest większy od obwodu kwadratu KLMN ?

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:19:57+01:00
2.
1cm² na mapie to 1000cm² czyli 0,1 metra²

3.
a - bok ABCD
b - bok KLMN

a*a = 3*b*b
a = b√3

ABCD - D = 4a
KLMN - D = 4b

a = b√3
4a = b 4√3
ABCD - D = KLMN - D * √3

Obwód ABCD jest √3 większy niż obwód KLMN.