W ramce umieszczono najważniejsze wydarzenia rewolucji francuskiej. Są one jednak wymieszane. Wpisz je w "cegiełki" - w kolejności chronologicznej. Przy każdym wydarzeniu podaj date roczną oraz dopisz wyjaśnienie(okoliczności danego faktu, przyjęte postanowienia itp.)


-lud Paryża burzy Bastylię;

-Zgromadzenie Narodowe znosi przywileje stanowe;

-król podpisuje konstytucję:

-Zgromadzenie Narodowe ogłasza Deklarację Praw Człowieka i Obywatela;

-Ludwik XVI zwołuje Stany Generalne;

-Zgromadzenie Narodowe uchwala Ustawę cywilną o duchowieństwie;

-posłowie stanu trzeciego ogłaszają się Zgromadzeniem Narodowym

JEST TO KL. DRUGA GIM ĆW. 4 STR 82
PIERWSZEJ OSOBIE DAJE NAJ!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2015-09-29T06:22:33+02:00
 1)Król najpierw musiał zwołać stany generalne (pierwsze od 1614r.!!!), aby otrzymać podatki na dalsze finansowanie jego działań oraz jego żony Marii Antoniny. Był to w roku 1789 5V 
2. Stan trzeci ogłasza się zgromadzeniem narodowym-17 VI 1789r. ponieważ król miał ich dosłownie gdzieś zbuntowali się oni przeciwko niemu i ogłosili się tymże zgromadzeniem. Inicjatorem była przede wszystkim burżuazja. 
3.14 VII 1789r. zostaje zburzone więzienie polityczne – Bastylia uratowano jedyne 7 osób, ale nie takie były cele tego ataku. Uważa się to wydarzenie za początek rewolucji francuskiej i jest świętem Narodowym dzisiejszej Francji 
4.W sierpniu 1789r. zostają zniesione przywileje stanowe 
5. 26 VIII 1789r. ogłoszono Deklaracje Niepodległości. Głosiła wolnośc obywateli, równość, wolność wyznania, myśli słowa i druku 
6. 12 VII 1790r. konstytucja cywilna dotycząca duchowieństwa 
7.w październiku 1791r. król podpisuje konstytucje. Jest to 3 na świecie, a 2 w Europie konstytucja. Francja staje się monarchią konstytucyjną. A kiedy w styczniu 1793r. król zostaje ścięty republiką
2 3 2