1. napisz rownania reakcji chemicznych
a) wapń+ chlor = chlorek wapnia
b) magnez + woda = tlenek magnezu + wosór
2.
dobierz wspolczynniki stechiometryczne
a) CH4 + O2 =CO2+H2O
b) Pb +O2= PbO
C)Fe+S =Fe2S3
3. uloz rownania reakcji
A) wapnia z woDorem ( produktem jest wodorek wapnia CaH2
b) zelaza z chlorem (produKtem jest chlorek zelaza(III)
4. oblicz wartośc indeksow stechiometrycnych x, y, z
a) 2 N2 + 5O2= 2NxOy
b)2CxHy + 5O2= 4CO+ 6H2O
C) PbxOy +4H2= 3Pb+ 4H2O
d) 2CrxOy + 3C= 2Cr+ 3CO2
E) CxHy + 8O3= 5COz+ 6H2o
f)PxOy + 6H2O= 4HzPO4

ODPISZCIE PROSZE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:09:37+01:00
1.
a) Ca+Cl2=>CaCl2
b) Mg + H2O => MgO + H2

2.
CH4 + O2 =CO2+H2O
CH4+202=CO2+2H2O

Pb +O2= PbO
2Pb+O2=2PBO

Fe+S =Fe2S3
2Fe+3S=Fe2S3

4.
2 N2 + 5O2= 2NxOy
x-2
y-5

2CxHy + 5O2= 4CO+ 6H2O
x-2
y-6

PbxOy +4H2= 3Pb+ 4H2O
x-3
y-4

2CrxOy + 3C= 2Cr+ 3CO2
x-nic
y-3

CxHy + 8O3= 5COz+ 6H2O
x-5
y-12
z-nie wiem

PxOy + 6H2O= 4HzPO4
z-3
x-4
y-10