Odpowiedzi

2009-10-17T14:24:16+02:00
Roślinożerność (fitofagia) – sposób odżywiania się (pobierania pokarmu), polegający na zjadaniu roślin. Z reguły polega na zjadaniu roślin (spasanie) bez ich uśmiercania, jak u przeżuwaczy ale prowadzić może także tak jak w drapieżnictwie do śmierci rośliny. Jest jedną z podstawowych form odżywiania się, istotną dla funkcjonowania ekosystemu. W przyrodzie występuje wiele różnorodnych przystosowań konsumentów do roślinożerności.

Roślinożerca zjadając części roślin obniża ich dostosowanie. Dobór naturalny doprowadził do wytworzenia przez rośliny mechanizmów obronnych, takich jak kolce, włoski parzące, związki trujące, np. alkaloidy, glikozydy i inne oraz do powstania odpowiednich przystosowań u roślinożerców. Większość roślinożerców lądowych nie trawi celulozy, stanowiącej znaczną część biomasy roślin i dlatego żyje w symbiozie z bakteriami i protistami (np. przeżuwacze, termity), które są do tego zdolne. W takim przypadku pokarmem roślinożercy w rzeczywistości są przede wszystkim ciała tych mikroskopijnych symbiontów.

Wszystkożerność - sposób odżywiania się (pobierania pokarmu), polegający na braku specjalizacji pokarmowej i w konsekwencji odżywianiu się zarówno pokarmem mięsnym jak i roślinnym, żywym i martwym.

Wszystkożerca (pantofag) - organizm lub gatunek zwierząt odżywiający się roślinami i zwierzętami, w ekosystemie wszystkożercy stanowią drugi i trzeci (lub dalszy) poziom konsumentów. Dobrym przykładem tego sposobu odżywiania się jest człowiek lub świnia.

tu masz wszystkooo co chciałeś/ chciałaś.
5 3 5
2009-10-17T14:26:41+02:00
Zwierzęta wszystkożerne:
- nie posiadają specjalizacji pokarmowej
- odżywiają się pokarmem mięsnym i roślinnym
- do zwierząt wszystkożernych zalicza się także człowieka

Zwierzęta roślinożerne:
- trawią pokarm przy pomocy enzymu występującego w ślinie; ptialiny
- odżywiają się tylko pokarmem roślinnym
- mają wykształcony ruch szczęk z boku na bok, w celu rozdrabniania pokarmu
- posiadają znacznie dłuższy układ trawienny, niż mięsożercy
5 4 5
2009-10-17T16:10:14+02:00
ZWIERZĘTA ROŚLINOŻERNE
Zwierzęta roślinożerne (słoń, krowa, owca, lama itd.) żywią się trawą, ziołami i innymi roślinami, z których wiele jest szorstkich i dużych objętościowo. Trawienie tego rodzaju pokarmu zaczyna się w pysku przy użyciu enzymu występującego w ślinie - ptialiny. Tego rodzaju pokarm musi być dobrze przezuty i dokładnie zmieszany ptialiną, aby mógł być rozłożony. Dlatego też zwierzęta roślinożerne mają 24 specjalnie do tego celu wykształcone żeby trzonowe, mają też wykształcony ruch szczęk z boku na bok, aby rozdrabniać pokarm poprzez tarcie w przeciwieństwie do mięsożerców, które porusza je szczekami wyłącznie w gore i w dół. Zwierzęta roślinożerne nie mają pazurów ani ostrych zębów; piją wódę wsysając ją do pyska w przeciwieństwie do mięsożernych, które wychłeptują ją przy pomocy języka. Ponieważ nie jedzą szybko rozkładającego się pokarmu jak mięsożerne, i ponieważ ich pokarm potrzebuje dłuższego czasu trawienia, mają znacznie dłuższy układ trawienny - jelita są dziesięć razy dłuższe niż wynosi długość ich ciała. Interesujące że ostatnie badania wykazały, że mięsna dieta ma szczególnie szkodliwy wpływ na organizmy roślinożerne.

Zwierzę wszystkożerne, pantofag - zwierzę charakteryzujące się brakiem specjalizacji pokarmowej i odżywiające się zarówno pokarmem mięsnym jak i roślinnym, żywym i martwym. Przeciwieństwem są zwierzęta ze specjalizacją pokarmową - stenofagi.

Zwierzęta wszystkożerne spotykane są wśród gatunków małych i dużych, w różnych biocenozach, wśród ssaków (niedźwiedzie, naczelne, świniowate, wiele gatunków gryzoni), ptaków (kaczki, kruki), ryb (sumy, węgorze), praktycznie w niemal wszystkich typach zwierząt.
10 3 10