Odpowiedzi

2010-02-24T15:57:48+01:00
Postanowienia Konstytucji 3 Maja
-zniesienie wolnej elekcji
-zniesienie liberum veto
-ograniczono rolę senatu
-ograniczono odrębność Korony i wielkiego Księstwa Litewskiego
-uznano chłopów za część narodu
-w Polsce panowała religia katolicka
-gwarancja tolerancji religijnej
-pozbawienie szlachty prawa najwyższej zwierzchności nad poddanymi
-wprowadzono dziedziczność tronu
-wprowadzono trójpodział władzy
2010-02-24T15:59:26+01:00
-trójpodział władzy
-zniesienie liberum veto
-wprowadzenie głosowania większościowego
-wprowadzenie monarchii dziedzicznej
-likwidacja podziału państwa na Koronę i Litwę i wprowadzenie państwa jednolitego
-prawa dla mieszczan
2010-02-24T16:00:25+01:00
- władza ustawodawcza: sejm bez liberum veto. wykonawcza: Straż Praw czyli król z ministrami. Polska monarchią konstytucyjną
-Zniesienie wolnej elekcji
-Wcześniej uchwalone prawa dotyczące sejmików i miast włączono do konstytucji (mieszczanie mają prawo kupować dobra ziemskie i zajmować urzędy, biedna szlachta traci polityczne uprawnienia)
-zakaz posiadania wojsk prywatnych, tworzenia szlacheckich konfederacji, likwidacja dożywotnich urzędów: kres oligarchii magnackiej
- zacieśnienie związku między Polską a Litwą; Rzeczpospolita miała miec jeden rząd i armię