Wstrzemięźliwość obowiązuje od ................... roku życia,a post w latach od........ do , w dni takiej jak ...............

Potrzeby wspólnoty Kościoła to między innymi:
Daty kościelne
Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki:
Z procesją po mieście
15 sierpnia

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:29:57+01:00
Według Katechizmu Kościoła Katolickiego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w dni postne(każdy piątek oraz Środę Popielcową) obowiązuje od 14 roku życia do śmierci, z wyjątkiem sytuacji w których spożycie mięsą jest niezbędne(ciężkie prace fizyczne budowa itp.), bądz też za specjalną dyspenzą od zwierzchnika kościelnego(biskupa w diecezji, proboszcza w parafii, prymasa w obrębie całego kraju).
Post ścisły czyli 3 posiłki(1 do syta i 2 lekkie) obowiązują od 18-65 roku życia.
Obowiązuje on w Wielki Piątek i Środę Popielcową.
Utrzymywanie własności kościelnych- świątyń działek, wypłacanie wynagrodzenia dla pracowników kościelnych- Kościelny, Organista, Zakrystian itp.
Róznież pomoc ubogim oraz Misje traktuje się jako potrzeby Kościoła jako całości.
Dat Kościelnych oraz dalszego ciągu nie rozumiem proszę o rozwinięcie.
Powodzenia
Tentar
P S
Jakby potrzebne były Ci konkretne fragmenty z KKK jako potwierdzenie pisz PW.