Odpowiedzi

2009-10-17T14:34:12+02:00
Głównym postanowieniem Unii Brzeskiej było uznanie przez biskupów prawosławnych zwierzchnictwa Watykanu i papiestwa oraz włączenie prawosławia w struktury Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej. Unia Brzeska została zawarta na wspólnym synodzie biskupów obydwu kościołów w Brześciu Litewskim w 1596 roku.