Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:10:48+01:00
Program liczby;
uses CRT;
var
suma,i,licz: integer;
begin
Clrscr;
i := 1;
licz := 0;
repeat
suma := suma+i;
i := i+1;
licz := licz+1;
until suma >= 100;
Writeln('Aby suma kolejnych liczb przkroczyla 100 musiano dodac ',licz,' kolejnych liczb, poczawszy od 1');
readln;
end.
3 3 3