Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych . (np:Cl2 <--- znaczy mały indeks na dole ) Na jutro ! Proszę o Pomoc . ;D :))
a) Cu + O2 ----> Cu2O
b)Al + O2 -----> Al2O3
c)H2 + N2---->NH3
d)K + Cl2 ----> KCl
f)H2 + Cl2 -----> HCl
i)Pb + O2----->PbO
o)Na + Cl2 ---->NaCl
p)Fe + Cl2 ----> FeCl3
r)P4 + O2 ----> P4O10

3

Odpowiedzi

2010-02-24T16:04:34+01:00
A) 4Cu + O2 ----> 2Cu2O
b)4Al + 3O2 -----> 2Al2O3
c)3H2 + N2---->2NH3
d)2K + Cl2 ----> 2KCl
f)H2 + Cl2 -----> 2HCl
i)2Pb + O2----->2PbO
o)2Na + Cl2 ---->2NaCl
p)2Fe + 3Cl2 ----> 2FeCl3
r)P4 +5 O2 ----> P4O10
2010-02-24T16:07:53+01:00
A) 4Cu + O2 ----> 2Cu2O
b)4Al + 3O2 -----> 2Al2O3
c)3H2 + N2---->2NH3
d)2K + Cl2 ----> 2KCl
f)H2 + Cl2 -----> 2HCl
i)2Pb + O2----->2PbO
o)2Na + Cl2 ---->2NaCl
p)2Fe + 3Cl2 ----> 2FeCl3
r)P4 + 5O2 ----> P4O10
2010-02-24T16:10:24+01:00
4Cu + O2 = 2Cu2O
4Al + 3O2 = 2Al2O3
3H2 + N2 = 2NH3
2K + Cl2 = 2KCl
H2 + Cl2 = 2HCl
2PB+ O2 = 2PbO
2Na + Cl2 = 2NaCl
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3
P4 + 5O2 = P4O10