1. Motocyklista wraz z motorem ma masę około 850 kg. Aby zatrzymać motocykl
należy wykonać pracę 382,5 kJ. Oblicz energię kinetyczna i szybkość motoru
podczas jego zatrzymania oraz pęd motoru.

Ek=m*v^2/2

2. W elektrowni ekologicznej woda napędza turbinę spadając z wysokości 15m. W ciągu 1s spada 10 kg wody dając moc 1200 w. Oblicz sprawność turbiny.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:17:34+01:00
1. Ek=382,5kJ
Ek=(mv²)/2
2Ek=mv²/÷m
2Ek/m=v²
v²=2×382500J/850kg=900 m²/s²
v=30 m/s

pęd p
p=mv
p=850kg×30 m/s=22500 kg× m/s

2. Energia potencjalna wody Ep
Ep=mgh
Energia potencjalna wody w ciągu t=1s
Ep=10kg×9,81 m/s²×15m=1471,5J
Moc
P=E/t
E=Ep, t=1s

P=1471,5J/1s=1471,5W

Sprawność η:
η=1200W/1471,5W=0,815=81,5%

Odp: Sprawność turbiny wynosi około 81,5%