Odpowiedzi

2010-02-27T15:49:03+01:00
Sojusz Polsko-Rumuński – seria traktatów podpisanych przez Polskę i Rumunię w dwudziestoleciu międzywojennym, m.in. 3 marca 1921 – układ o wzajemnej pomocy w razie sowieckiej agresji. Za twórcę pierwszej konwencji polsko-rumuńskiej z 1921 r. uważa się gen. Tadeusza Rozwadowskiego, który negocjował jej kształt podczas spotkań z delegacją rumuńską w Bukareszcie i Warszawie w 1920 r. Rumunia w latach 1918-1939 była jedynym (oprócz Łotwy i krótkotrwale Węgier) sąsiadem Polski pozostającym z nią w przyjaznych stosunkach. Królestwo Rumunii w okresie międzywojennymPo napaści ZSRR na Polskę prezydent Ignacy Mościcki, Naczelny Wódz Edward Rydz-Śmigły wraz ze sztabem oraz rząd z premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim przekroczył granicę w Kutach i ewakuował się właśnie do Rumunii. Rząd polski zdecydował się nie prosić Rumunii o pomoc militarną pomimo casus belli wobec agresji ZSRR na Polskę.