Odpowiedzi

2010-02-24T16:07:49+01:00
20 X 1805 – bitwa pod Ulm
Austriacki feldmarszałek L.K. Mack, po skoncentrowaniu między rzekami Inn i Traun 70 tys. żołnierzy, wkroczył do sprzyjającej z Francją Bawarii; Napoleon zabrał 220 tys. żołnierzy między Moguncją i Strasburgiem, przekroczył Ren, okrążył armię austriacką i zmusił ją do kapitulacji; z okrążenia zdołało wyjść zaledwie ok. 16 tys. żołnierzy.


2 XII 1805 – bitwa pod Austerlitz
Jedna z największych bitew napoleońskich, zwana bitwą trzech cesarzy; połączone siły austriacko-rosyjskie dowodzone przez cesarza Franciszka I oraz cara Aleksandra I, liczące 90 tys. żołnierzy, stoczyły walkę z armią Napoleona, liczącą 75 tys. żołnierzy. Napoleon powstrzymał uderzenie przeciwnika i zepchnął go w stronę bagien oraz jeziora Sacan. Straty pokonanych były obliczane na 27 tys. żołnierzy – zwycięzców zaledwie na 1300. Po tej klęsce Austria wycofała się z koalicji i zawarła z Napoleonem pokój w Preszburgu.


14 X 1806 – bitwa pod Jeną, pod Auerstedt
Napoleon na czele 95 tys. żołnierzy rozbił wojska pruską księcia F.L. Hohenlohe; spośród ok. 53 tys. żołnierzy pruskich zginęło i zostało rannych ok. 12 tys.; w pościgu trwającym kilkanaście dni 40 tys. dostało się do niewoli; straty franc. Oceniano na ok. 5 tys. osób; w tym samym dniu franc. Marszałek L. Davaut pokonał pod Auerstedt przeważającą liczebnie armię pruską; podwójne zwycięstwo zdecydowało o klęsce i okupacji Prus przez Francję.


8 II 1807 – bitwa pod Iławą Pruską
Rosjanie stracili więcej niż trzecią część armii; Napoleon poniósł również ogromne straty; po zarządzeniu odwrotu przez dowodzącego rosyjską armią gen. L. Bennigsena, Napoleon ogłosił komunikat o zwycięstwie wojsk francuskich.


14 VI 1807 – bitwa pod Frydlandem
Przeciw 82 tys. żołnierzy i 400 działom rosyjskim armii generała L. Bennigsena Napoleon wystawił 67 tys. żołnierzy i 200 dział; Francuzi zdołali odciąć wycofującym się Rosjanom drogę na Frydland; całkowitej klęsce wojsk rosyjskich zapobiegło opóźnienie oczekiwanego przez Napoleona korpusu M. Neya i akcja armii pruskiej, która przyszła z pomocą wojskom rosyjskim; straty Francuzów wynosiły ok. 18 tys. zabitych i rannych, straty pokonanych – ok. 25 tys.


5-6 VII 1809 – bitwa pod Wagram
Napoleon skoncentrował na wyspie Lobau (na Dunaju) 18 tys. żołnierzy i 584 działa; przeprawił się na lewy brzeg Dunaju i zaskoczył armię austriacką arcyksięcia Karola Habsburga, która liczyła 135 tys. żołnierzy i 452 działa; straty wojsk napoleońskich sięgały 34 tys. zabitych i rannych, straty wojsk austriackich 50 tys.


7 IX 1812 - bitwa pod Borodino
Bitwa między oddziałami wielkiej armii Napoleona, liczącej 135 tys. żołnierzy i 587 dział, a broniącymi drogi do Moskwy rosyjskimi wojskami M. Kutuzowa w liczbie 120 tys. żołnierzy i 640 dział; w krytycznym momencie boju Napoleon nie zdecydował się rzucić ostatniego odwodu, starej gwardii, co umożliwiło Kutuzowowi po niezwykle krwawym boju, dokonać odwrotu; cesarz otworzył sobie drogę do Moskwy, ale za cenę 58 tys. zabitych i rannych; straty ros. wynosiły 44 tys.