Droga prowadzi przez tunel, który ma przekrój w kształcie półkola. Po obu stronach drogi znajdują się chodniki o szerokości 1m. Samochód wjeżdżający do tunelu blisko krawężnika możne mieć maksymalnie 3m wysokości . Jaką szerokość ma tunel ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:10:48+01:00
X²=(x-1)²+3²
x²=x²-2x+1+9
2x=10
x=5
2x=2×5m=10m
Odp. Szerokosc tunelu 10m.
5 4 5