Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T16:10:37+01:00
Totalitaryzm jest to doktryna polityczna i system rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich. Najczęściej opiera się na jednej dominującej partii politycznej rządzącej wszystkim w państwie. Prowadzi do ubezwłasnowolnienia społeczeństwa. W XX w. Totalitaryzm najczęściej przejawiał się w wersji faszystowskiej, jak we Włoszech .Po I wojnie światowej Włochy borykały się z problemami gospodarczo-społecznymi. We Włoszech powszechne niezadowolenie budziły małe korzyści po zakończeniu I wojny światowej, mimo faktu iż państwo to należało do państw „zwycięskich”.
Rozważając czy państwo to było państwem totalitarnymi trzeba rozpocząć od przyjrzenia się sposobowi sprawowania władzy. W we Włoszech po „marszu na Rzym” władze przejął Benito Mussolini a w 1925 całkowitą władze uzyskała Wieka Rada Faszystowska.Wszędzie wprowadzona była dyktatura, reżim.
Kolejna cechą totalitaryzmu jest Kolejna cechą totalitaryzmu jest usunięcie innych partii ze sceny politycznej. Działalność innych partii we Włoszech, została zakazana. Przeciwnicy polityczni byli ścigani, stosowane były wobec nich represje-kolejna charakterystyczna cecha totalitaryzmu.We Włoszech dążono do zbudowania nowego ładu społecznego. Miały miejsce przymusowe zrzeszenia. Wprowadzono na wielką skale roboty publiczne min.: budowę gmachów publicznych, autostrad, sieci komunikacyjnej. Na czele pństwA stał wódz: we Włoszech BYŁ to Duce- Benito Mussolini.