Odpowiedzi

2010-02-24T16:27:48+01:00
Z8
a]4x-3=3x+5
x=8
b]5x+2=7-3x
x=2,5
c]3x-3=0
x=1
d]-6x-6=24
6x=30
x=5
e]-7x+14=3x-1
f]4x-4=6+6x
x=1
z15
a]2x+6=10
2x=4
x=2
b]3x-3+2=8
3x=9
x=3
c]26-2x-9=1
2x=18
x=9
d]3-3x+2=-7
-3x=-12
x=4
3x+9=2x+8+x+1
0=0
f]12x+8+10x+15=2x-13
20x=0
x=0
2010-02-24T17:19:45+01:00
Zad. 8
a) 4x - 3 = 3x + 5
x = 8
b) 5x + 2 = 7 - 3x
8x = 5
x = ⅝
c) 3x - 3 = 0
x = 1
d) -6x - 6 = 24
6x = 30
x = 5
e) -7x+14=3x-1
-10x = -15
x = ¹⁵/₁₀
x = ³/₂ = 1½
f) 4x - 4 = 6 + 6x
-2x = 10
x = -5
zad. 15
a) 2x + 6 = 10
2x = 4
x = 2
b) 3x - 3 + 2 = 8
3x = 9
x = 3
c) 26 - 2x - 9 = 1
2x = -17
x = -¹⁷/₂ = -8½
d) 3 - 3x + 2 = -7
-3x = -12
x = 4
e) 3x + 9 = 2x + 8 + x + 1
0 = 0 - brak rozwiązań
f) 12x + 8 + 10x + 15 = 2x - 13
20x = 36
x = ³⁶/₂₀ = 1¹⁶/₂₀
x = 1⅘
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:45:36+01:00
zadanie 8
a 4x - 3 = 3x + 5
x = 8
b 5x + 2 = 7 - 3x
8x = 5
x = 5/8
c 3x - 3 = 0
x = 1
d -6x - 6 = 24
6x = 30
x = 5
e -7x+14=3x-1
-10x = -15
x = 15/10
x = 3/2 = 1 i jedna druga
f 4x - 4 = 6 + 6x
-2x = 10
x = -5

zadanie 15
a 2x + 6 = 10
2x = 4
x = 2
b 3x - 3 + 2 = 8
3x = 9
x = 3
c 26 - 2x - 9 = 1
2x = -17
x = -17/2 = -8 i jedna druga
d 3 - 3x + 2 = -7
-3x = -12
x = 4
e 3x + 9 = 2x + 8 + x + 1
0 = 0 - brak rozwiązań
f 12x + 8 + 10x + 15 = 2x - 13
20x = 36
x = 36/20 = jeden i 16/20
x = 1 i cztery piąte

sory że tak słowami pisałam myślę że to jest dobrze dostałam z tego 5 :)