Sprawdzian z matematyki pisało 29 uczniów. Wiedząc że 3 uczniów było nieobecnych i 4 uczniów otrzymało ocenę niedostateczną, oblicz, ile procent uczniów tej klasy otrzymało oceny pozytywne?potem trzeba jeszcze do tego samego zadania ułożyć 4 pytania na % i rozwiązać, typu ile % to osoby nieobecne?
Ja jestem z tego strasznie cienka wiec proszę o dokładne rozwiązanie zadania
DAJĘ NAJ ;] BARDZO PILNE!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:01:32+01:00
29 uczniów =100%
22 ucz.= x%
29x=22*100
x=2200/29=75,86%
odp 1. uczniowie, którzy dostali pozytwne oceny to 75,86%

3+4=7
jaki % stanowią uczniowie nieobecni i z oceną niedostateczną:
29=100%
7=x
29x=7*100
x=700/29= 24,13

ile % to osoby z oceną niedostateczną:
100/29*4=400/29=13,79

ile % to osoby nieobecne:
100/29*3=300/29=10,34
3 3 3