1.Obwód prostokąta wynosi 76,4 m. Oblicz boki tego prostokąta, jeżeli ich długośći różnią się 2 m.
2.W trzech beczkach było 65,6 l oleju. W drugiej beczce było dwa razy więcej niż w pierwszej, a w trzeciej było 14 l. Ile litrów oleju znajdowało się w pierwszej i drugiej beczce?
3.Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej jest większa od 11. Jaka to liczba, jeśli cyfra dzieśiątek w tej liczbie wynosi 3?
4.Janek ma pewną ilość znaczków, a Wojtek 4 razy więcej. Ile znaków ma każdy z chłopców, jezeli razem mają 640 znaczków?

2

Odpowiedzi

2010-02-24T16:14:35+01:00
1.
x+x+(x-2m)+(x-2m)=76,4m
4x=76,4+2+2
4x=80,4m
80,4m=4x
80,4:4=20,1m=x
Odp.: Jedne boki będą miały 18,1m


1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:21:00+01:00
2
x-pierwsza beczka
2x-druga beczka
14-trzecia beczka

x+2x+14=65,6
3x=65,6-14
3x=51,6
x=17,2l - Pierwsza beczka
2*17,2=34,4l - Druga beczka
Odp.
Pierwsza beczka ma 17,2l a druga 34,4 l

4
x-znaczki Janka
4x-znaczki Wojtka

x+4x=640
5x=640
x=640:5
x=128
4*128=512
Odp
Janek miał 128 znaczków, a Wojtek miał 512 znaczków.