Na podstawie informacji o położeniu w układzie okresowym trzech pierwiastków chemicznych, określ liczbę powłok elektronowych i liczbę elektronów walencyjnych w atomach tych pierwiastków. Następnie podaj ich charakter chemiczny (określ, czy dany pierwiastkiem jest metalem, niemetalem, czy gazem szlachetnym).

-Pierwiastek 1: grupa 1, okres 5.

=)liczba powłok elektronowych…………
liczba elektronów walencyjnych……….
charakter chemiczny…….

-Pierwiastek 2: grupa 16, okres 5.

=) liczba powłok elektronowych…………
liczba elektronów walencyjnych……….
charakter chemiczny…….

-Pierwiastek 3: grupa 18, okres 2.
liczba powłok elektronowych…………
liczba elektronów walencyjnych……….
charakter chemiczny…….

1

Odpowiedzi

2010-02-24T19:12:47+01:00
-Pierwiastek 1: grupa 1, okres 5.

=)liczba powłok elektronowych= 5
liczba elektronów walencyjnych= 1
charakter chemiczny= metal

-Pierwiastek 2: grupa 16, okres 5.

=) liczba powłok elektronowych= 5
liczba elektronów walencyjnych= 6
charakter chemiczny= niemetal

-Pierwiastek 3: grupa 18, okres 2.
liczba powłok elektronowych= 2
liczba elektronów walencyjnych= 8
charakter chemiczny= gaz szlachetny
6 4 6