Odpowiedzi

2009-10-17T14:49:11+02:00
Wiara w Boga pomaga w pokonywaniu trudności życiowych, ponieważ człowiek nie ma wtedy poczucia osamotnienia. Wie, że istnieje ktoś, do kogo może zwrócić się ze swoimi problemami i modlitwą. Z przekonania o obecności Boga czerpie siłę, by pokonywać przeciwności losu. Ponadto, Biblia pokazuje człowiekowi zasady, jakimi powinien kierować się w życiu. Daje mu w ten sposób swoistego rodzaju wskazówki moralne. Ludzie wierzący mają szansę oczyszczenia swojego sumienia poprzez szczere wyznanie win Bogu. Można odwołać się tutaj także do cytatu brzmiącego „nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. Mówi nam on o tym, by nie odpłacać ludziom wyrządzającym nam jakąś krzywdę tym samym – lecz odszukać w sobie siłę do zupełnie innego zachowania i pokonania chęci zemsty. Istnieje wtedy możliwość, że „winny” dostrzeże wtedy swój błąd i spróbuje kroczyć przez życie drogą dobra.

Nie wiem, czy akurat 15 zdań - ale objętościowo chyba jest całkiem nieźle. Pozdrawiam.