Odpowiedzi

2010-02-24T16:20:39+01:00
TRJN składał się z działaczy Polskiej Partii Robotniczej oraz działaczy związanych z partiami "przyjaznymi" PPR (głównie: Polska Partia Socjalistyczna i Stronnictwo Demokratyczne) oraz z działaczy Stronnictwa Ludowego (później przemienionego na Polskie Stronnictwo Ludowe, które działa do dziś). W TRJN było też kilku polityków emigracyjnych.

TRJN 16 października 1945 podpisał Kartę Narodów Zjednoczonych, przez co Polska stała się członkiem ONZ. Delegacja TRJN uczestniczyła w lipcu 1945 w konferencji poczdamskiej. 16 sierpnia 1945 zawarł umowę ze Związkiem Radzieckim, uznając nieco zmodyfikowaną linię Curzona za wschodnią granicę Polski, w oparciu o porozumienie o granicy zawarte pomiędzy PKWN i rządem ZSRR 27 lipca 1944.