PILNE !!!!
Daje Naj ! Tylko 2 Zadanka !

1. Boki trójkąta prostokątnego mają długości 10, 5√3 i 5. Oblicz miarę kąta leżącego naprzeciw boku o długości a) 5 ; b) 10

2. Oblicz bok i kąty w trójkącie o przeciwprostokątnej 6√2 i przyprostokątnej 3√6

Proszę aby było wytłumaczone a nie sama odpowiedź !

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:30:54+01:00
1.
w trójkącie prostokątnym, jeżeli przeciwprostokątna ma długość a=10cm, to przyprostokątna leżąca na przeciwko kąta 30 stopni ma długość 0,5a=5cm, a druga przyprostokatna ma długość 0,5a√3=5√3- zatem na przeciwko boku dł. 10cm jest kąt 90 stopni, a na przeciwko boku 5cm jest kąt 30 stopni.
2.
podobnie jak w zad.1
(6√2)²-(3√6)²=√72-54=√18=3√2
kąty na przeciw 6√2 jest 90 stopni
na przeciw 3√6 jest 60 stopni
na przeciw 3√2 jest 30 stopni