Równania ..

Zapisz symbolicznie używając znaków < , > ( te dwa znaki mają na dole jeszcze jedną kreskę. :D Lub < , > .

a) liczba ''y'' jest nie większa niż 2
b) liczba ''a'' nie przekaracza 7
c) liczba ''b'' jest mniejsza niż -1
d) liczba ''w'' jest równa co najmniej 8
e) liczba ''t'' jest najwyżej równa 10
f) liczba ''x'' jest ujemna

:DD odpp .. ;P

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:26:38+01:00
A) Nie mniejsza = większa (implikacje) , więc y jest większa od 2, tak więc:
y > 2 . Ale jeśli y = 2 NIE będzie mniejsza, więc można zapisać:
y ≥ 2
b) Liczba a nie przekracza 7, więc jest od niej mniejsza. Jeśli a = 7, to nie przekroczy tej liczby, więc może być znak mniejszy lub równy, zatem:
a ≤ 7
c) Liczba b jerst mniejsza niż -1, to już analogicznie:
b < -1
d) Co najmniej 8, czyli najmniej musi być 8 lub więcej, zatem:
w ≥ 8
e) Najwyżej, czyli największą wartość otrzyma 10, więc będzie mniejszy lub równy od 10, zatem:
t ≤ 10
f) Jeśli jest ujemna, jest mniejsza od 0, ale NIE może być 0 (zero jest nieujemne i niedodatnie), zatem:
x < 0