Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:27:55+01:00
Trapez - suma kątów przy ramionach wynosi zawsze 180 stopni, przeciwległe kąty są równe
Suma miar kątów w czworokątach jest równa 360 stopni
Równoległobok - przeciwległe kąty są równe, suma miar kątów przylegających do każdego boku jest równa 180 stopni
Romb - kąty są prostopadłe, przekątne są zarazem dwusiecznymi kątów
2010-02-24T16:29:48+01:00
W czworokątach suma kątów wynosi 360 stopni, więc:
W kwadracie i prostokącie dzielimy 360 na 4 więc każdy kąt ma 90.
W trapezie, jeżeli jest równoramienny, to kąty przy podstawach są takie same.
W rombie kąty naprzeciwległe są identyczne.
2010-02-24T16:47:22+01:00
Sumę kątów oblicz się z wzoru:
(n-2)*180
n-liczba boków
czyli suma wewnętrznych kątów każdego czworokąta to 360 stopni.
np. KWADRAT i PROSTOKĄT wszystkie kąty wewnętrzne są katami prostymi
;);)