Zadanie1
napisz równanie okręgu o środku S stycznego do osi x gdy:
a)S=(2,3)
b)S=(-1,5)
c)S=(-2,-4)
d)S=(3,-3)
zadnie2
napisz równanie okręgu o środku S stycznego do osi y gdy:
a)S=(-4,1)
b)S=(-5,6)
c)S=(3,-5)
zadnie3
napisz równanie okręgu o promieniu 5 i stycznego do obu osi układu współrzędnych.
ZADANIA Z DZIAŁU GEOMETRIA NA PŁASZCZYZNIE KARTEZJAŃSKIEJ.

1

Odpowiedzi

2010-02-24T16:32:09+01:00
Zad 1
a)S=(2,3)
(x-2)² + (y-3)²=r²
b)S=(-1,5)
(x+1)² + (y-5)²=r²
c)S=(-2,-4)
(x+2)² + (y+4)²=r²
d)S=(3,-3)
(x-3)² + (y+3)²=r²
26 1 26