Zredaguj notatkę na temat Jana Kochanowskiego:
-rok i miejsce urodzenia
-rodzice
-przebieg kształcenia w Polsce i Europie
-imię żony
-pełnione funkcje w kraju po powrocie ze studiów
-data i miejcse śmierci
-podział życia Kochanowskiego na okresy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:57:29+01:00
Jan Kochanowski był jednym z najświetniejszych twórców w dziejach literatury polskiej; był poetą, dramatopisarzem, tłumaczem. Urodził się w 1530 roku w Sycynie (ziemia radomska) w śrendio zamożnej, ale icznej (sześciu braci, pięć sióstr)rodzinie szlacheckiej (ojciec, sędzia sandomierski, władał pięcioma wsiami). Od 14 roku życia pobierał nauki na najlepszych uniwersytetach: Akademia Krakowska, Padawa (trzykrotnie), Królewiec (dzięki chojności księcia prus, Albrechta Hohenzollerna, tego który złożył słynnny hołd pruski). Zwiedził Włochy i Francję, poznał kulturę renesansową Europy, zetknoł się z reformacją. Po kilkuletnim pobycie na dworach możnowładców małopolskich z dworzanina stał się Jan Kochanowski ''sekretarzem Jego Królewskiej Mości'' Zygmunta Augusta. Interesował się wówczas polityką, towarzyszył królowi podczas podpisywania aktu nii lubelskiej (1569rok). Wcześniej przyjął święcenia kapłańskie, uzyskując nawet tytuł proboszcza oraz dochody z dóbr kościelnych. Zrzekł się jednak tych godności i zysków, biorąc ślub z Dorotą Podlodowską. Osiedlił się wówczas w dziedzicznym Czarnolesie, gdzie pędził żywot szczęśliwego ojca licznej rodziny. Klimat rodzinnego szczęścia zmąciła śmierć córek: najpierw Urszulki apotem Hanny. W kilka lat póżniej atak serca zakończył życie poety w roku 1584. Jan Kochanowski znany jest nam przedewszystkim jako twórca fraszek, pieśni i trenów. Kochanowski tłumaczył też psalmy (''psałterz Dawidów'').Jest autorem jednego dramatu ''Odprawa posłów greckich''. Jan jest autorem wszechstronnym, pisał po łacinie ale także po polsku, wprowadził do literatury ojczystej wiele gatunków poetyckich, stąd często określa się go mianem ojca poezji polskiej.Życie poety możemy podzielić na dwa okresy: przed śmiercią ukochanej córki i po jej śmierci. Kochanowski bardzo kochał swoją córkę urszulkę i pokładał w niej największe nadzieje na przyszłość. Śmierć swojej córki poeta bardzo przeżył, próbował wylać swoje smutki i żale na kartkę i powstały słynne ''Treny''. Kochanowskipogodził się ze śmiercią swojej córki w ostatnim XIX trenie.
1 5 1