Pilnie :) daaam naj!
Pytania z tematu ''Polska w okresie II wojny św)
1.Omow okolicznosci,w jakich dosżło do powstania wojska polskiego we francji
2.wyjasnij w jaki sposob zsrr wykorzystał sprawę Katynia w stosunkach dyplomatycznych z Polską.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:33:31+01:00
1. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie powstały na jesieni 1939. Armię Polskę we Francji zaczęto tworzyć już we wrześniu 1939 roku na terytorium francuskim spośród Polaków przebywających we Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii a podstawę formowania polskich wojsk stanowiła polsko-francuska umowa z 9 września 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4 stycznia 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Na mocy tejże umowy, od stycznia 1940 roku ze zmobilizowanych ochotników zaczęto formować jednostki wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej, działającej w składzie armii francuskiej.

2. Powszechnie wiadomo że ZSRR jest odpowiedzialny za zbrodnię katyńską. "Zrzucili" to jednak na III Rzeszę a sami ogłosili się tymi który ową zbrodnię odkryli. Wmawiali nam że to Niemcy. Ich propaganda przedstawiła Polskę i Związek Radziecki jako dwa państwa zaatakowane przez Niemcy. Jako dwa państwa, które powinny się bronić i to bronić razem. Nie wspomnieli o tym, że zanim stali się "naszymi wielkimi przyjaciółmi ze wschodu" to sami nas zaatakowali dołączając do Niemiec z którymi mieli podpisany pakt o nieagresji.
4 4 4