1. Sprawdz , która para liczb jest rozwiązaniem równania 3x-2y=5
a) x=0, y=2,5
b) x=1, y=-1
c) x=4, y=4
d) x=0, y=-2,5

2. Sprawdz, czy para liczb x=2, y=-1 jest rozwiązaniem układu:
{x+y=1
{3x-y=7

3. Z podanych równań wyznacz x:
a)3x+9y=6
b)-x+y=7
c)1/2x+1=y
d)2/7x=1/14y

4.Podane układy są układami nieoznaczonymi podaj przykładowe rozwiązania każdego równania:
a){x+y=6
{2x+2y=12

b) {4a-2b=2
{b-1/2a=-1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:47:50+01:00
1. b)
2.
x + y = 1
3x - y = 7

2 + -1 = 1
6 - -1 = 7

Jest rowiązaniem.

3.
3x+9y=6 / -9y
3x = 6 - 9y / :3
x = 2 - 3y

-x+y=7 / -y
-x = 7 -y / * (-1)
x = -7 +y

1/2x+1=y / *2
x + 2 = 2y / -2
x = 2y - 2

2/7x=1/14y / *7
2x = 1/2y / :2
x = 1/4y

4.
{x+y=6 / -y
{2x+2y=12

x = 6 - y
2(6 - y + 2y = 12
12 - 2y + 2y = 12
NIESKOŃCZENIE WIELE ROZWIĄZAŃ

{4a-2b=2 / +2b
{b-1/2a=-1

4a = 2 + 2b / :4
a = 1/2 + 1/2b

b - 1/4 - 1/4b = -1
3/4b - 1/4 = -1 / + 1/4
3/4b = -3/4 / : 3/4
b = -1

a = 1/2 + 1/2
a = 1/2 + (-1/2)
a = 0
1 1 1