Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-24T16:43:17+01:00
1-Na Nowy i Stary Testament
2.
13 1 13
2010-02-24T16:46:26+01:00
Nowy Testament składa się z 27 ksiąg i dzieli się na:
Księgi historyczno- biograficzne:
Ewangelia św. Mateusza
Ewangelia św Marka
Ewangelia św Łukasza
Ewangelia św. Jana

Warunki dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Spowiedź szczera
5. Zadośćuczynienie
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T17:03:08+01:00
1. Nowy Testament składa się z:
- 4 ewangelii św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana
- Dziejów Apostolskich
- Apokalipsy św. Jana
- Listów św. Pawła:
List św. Pawła do Rzymian
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian
Drugi list św. Pawła do Koryntian
List św. Pawła do Galacjan
List św. Pawła do Efezjan
List św. Pawła do Filipian
List św. Pawła do Kolosan
Pierwszy list św. Pawła do Tesaloniczan
Drugi list św. Pawła do Tesaloniczan
Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza
Drugi list św. Pawła do Tymoteusza
List św. Pawła do Tytusa
List św. Pawła do Filemona
List do Hebrajczyków


2. Warunki dobrej spowiedzi świętej:
1. rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie
8 4 8