Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-27T11:56:04+01:00
R - pierwotny promień
R - promień po powiększeniu
x - o tyle wzrosła objętość

P₁ = 4πr²
P₂ = 4πR²

P₂ = P₁ + P₁ * 44% = P₁ * 144%
P₂ = P₁ * 144%
4πR² = 4πr² * 144% |*(100/4π)
100R² = 144r²
R = r √(144/100) = 12r/10 = 1,2 r

V₁ = 4πr³/3
V₂ = 4πR³/3

V₂ = V₁ + V₁*x
x = (V₂ - V₁)/V₁ = (4πR³/3 - 4πr³/3)/4πr³/3 = (R³ - r³)/r³ = (1,728r³ - r³)/r³ = 0,728 = 72,8 %

jak masz pytania to pisz na pw
3 3 3