Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T22:24:58+01:00
Wyrażenia mają sens, gdy mianownik nie jest równy 0, ponieważ nie dzielimy przez 0:)
A więc:
a)x∈R, bo kwadrat liczby jest zawsze większy bądź równy 0, a do tego dodajemy 1, więc nie ma problemu
b)x²-1 nie może się równać 0
x²-1=(x+1)(x-1)
Miejsca zerowe to -1 i 1, więc x∈R/{-1,1}
c)x² nie może się równać zero, więc x nie może być 0, więc x∈R/{0}
d)x∈R, bo mamy dwa kwadraty i dodajemy jedynkę, więc na pewno nie będzie 0:)
e)x+y nie równa się 0, więc x nie równa się -y
f)x∈R, bo skoro x i y są różne to któryś ze składników jest dodatni, więc mianownik nie jest 0
g)x nie równa się zero, więc x∈R/{0}
h)w mianowniku jest kwadrat, więc dla każdego x∈R mianownik nie jest równy zero:)


a) 1 / (x-2)(y-1)
b) x / 2(y-2)
c) 5x-y/ (x+y)²
2010-02-24T22:35:25+01:00
Zad 9.
w mianowniku nie może być zera
Wyrazenia ułamkowe mają sens dla wszystkich liczb oprócz zerz a mianowniku
a) dla x∈ R
b) x∈R - { -1, 1}
c) x∈ R -{ 0}
d) x ∈ R
e) dal x ≠ - y
f) x∈ R -{ 0} i y ∈ R -{0}
g) x ∈ R -{ 0}
h) x ∈ R -{ -1}

Zad 10
a) np. 5 : ( x -2) ( x -1)
b) np. x² : ( y -2)
c) np. x : ( x² + y² + 1)