To zadanie potrzebuje na dziś.
Samochód pierwszy etap drogi pokonał z prędkością
20m/s (20 metrów na sekundę) w czasie 10s (sekund).
Drugi etap drogi pokonał w czasie 30s. z prędkością
30m/s (30 metrów na sekundę).Oblicz całkowitą drogę oraz szybkość średnią.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:48:38+01:00
Samochód pierwszy etap drogi pokonał z prędkością
20m/s (20 metrów na sekundę) w czasie 10s (sekund).

v= 20 m/s
t=10s

s = 20*10 = 200 m

Drugi etap drogi pokonał w czasie 30s. z prędkością
30m/s (30 metrów na sekundę).

t = 30s
v = 30 m/s

s = 30*30 = 900 m
____________________________________
Oblicz całkowitą drogę

200+900=1100m = 1,1km
_____________________________________
oraz szybkość średnią.

calkowity czas: 10+30=40s

v= s/t
v = 1100/40
v = 27,5 m/s
1 5 1
2010-02-24T16:52:58+01:00
Dane:
t₁ = 10 s
t₂ = 30 s
V₁ = 20 [m/s]
V₂ = 30 [m/s]
Rozw.:
S₁ = V₁×t₁ = 20 [m/s] × 10 s = 200 m
S₂ = V₂×t₂ = 30 [m/s] × 30 s = 900 m
S = S₁+S₂ = 1100 m
V = S₁+S₂ /t₁ + t₂ = 1100 m / 40 s = 27,5 m/s