Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:59:29+01:00
Tkanka tłuszczowa- tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej.

Na tkankę tłuszczową składają się przede wszystkim komórki tłuszczowe (adipocyty) (lipocytus)

Tkanka tłuszczowa pełni funkcje:
-magazynującą - w sytuacji, kiedy organizmowi przez określony czas dostarczana jest nadwyżka substancji odżywczych, jej komórki syntezują, po czym odkładają w cytoplazmie tłuszcze obojętne
-termoizolacyjną
-metaboliczną (m.in.: wpływ na insulinodoporność)
-immunomodulującą (m.in. wydzielanie licznych cząsteczek wpływających na funkcję układu odpornościowego, zapalenie, rozwój i postęp miażdżycy)


Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek - krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew jest całym światem samym w sobie. Jej składniki tworzą wysoko-rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia którego zależy nasze życie i zdrowie. Każdy składnik krwi ma swoje odrębne zadanie:

krwinki czerwone transportują tlen do komórek ciała;
osocze przenosi różne białka (w tym przeciwciała i czynniki krzepnięcia krwi) oraz składniki odżywcze (np. glukozę);
krwinki białe są jednym z elementów systemu obronnego skierowanego przeciwko czynnikom powodującym choroby;
płytki krwi biorą udział w zatrzymywaniu krwawienia.

Tkanka nerwowa składa się z olbrzymiej ilości komórek nerwowych(ok. 100 miliardów) oraz z Tkanki glejowej. Podstawową jednostką anatomiczną i funkcjonalną tkanki nerwowej jest komórka nerwowa – neuron. Funkcje tkanki nerwowej – przewodzenie impulsów oraz odpieranie, przetwarzanie i przekazywanie bodźców fizycznych i chemicznych

Tkanka mięśniowa ], składa się z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów (zespołów komórek mięśniowych), posiadających zdolność do aktywnego kurczenia się.

Rodzaje tkanki mięśniowej:
tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa
tkanka poprzecznie prążkowana serca
tkanka gładka
7 3 7