Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-24T16:55:08+01:00
Bardzo proste zadanie. Mamy daną masę, temperaturę, potrzebujemy jeszcze tylko ciepła właściwego wody, które wynosi 4200 J/kg*°C. Musimy doprowadzić wodę do wrzenia, więc do temperatury 100°C. ΔT wynosić będzie 110°C - o tyle musimy wodę ogrzać. Podstawiamy do wzoru na energię cieplną:
Q=m*cw*ΔT

Wystarczy podstawić do wzoru i wykonać działania, również na jednostkach:
Q=4*4200*110
Q=1848000 J

[J=kg*J/kg*°C*°C]
[J=J]
1 5 1